From soilto life
Nieuws

Meststoffen voor de vollegrondsgroenteteelt

Teelt van vollegrondsgroenten is telen op het scherp van de snede. Het gaat erom een perfecte kwaliteit van de producten te halen met behulp van efficiënte bemestingstechnieken. Hoogwaardige producten telen en die tegen een goede prijs verkopen is het doel. Daarom doet Triferto al jaren lang bemestingsonderzoek in de vollegrondsgroenteteelt en gebruikt deze kennis voor ontwikkeling van nieuwe bemestingstechnieken. 

Bemesting voor vollegrondsgroenteteelt

Met een volledig pakket aan meststoffen, zowel korrel als vloeibaar, is Triferto in staat haar klanten een op maat gesneden concept aan te bieden. Het blenden van meststoffen, meststoffen voorzien van urease- of nitrificatieremmers of het coaten van meststoffen met humuszuren zijn hier voorbeelden van. Concepten die al jarenlang toegepast worden in de vollegrondsgroenteteelt en bijdragen aan een hogere gewasopbrengst. Door meststoffen op deze manier efficiënter toe te passen, wordt bovendien ook nog eens de milieubelasting verlaagd. Meststoffen voor de vollegrondsgroenteteelt vinden uiteindelijk via een landelijke dealernetwerk de teler.