From soilto life
Nieuws

Meststoffen voor de akkerbouw

De agrarische sector in Nederland behoort tot de meest kennisintensieve en innovatieve in de wereld. Mede daardoor is de Nederlandse agrosector in staat geweest zich te ontwikkelen tot de een van de grootste exporteurs van landbouwproducten in de wereld. Kennisontwikkeling is dus van groot belang voor de Nederlandse akkerbouwsector. Triferto draagt hier aan bij doormiddel van onderzoek en innovatie op het gebied van akkerbouwmeststoffen en het delen van deze kennis. 

Meststoffen met meerwaarde

Met een volledig pakket aan meststoffen, zowel korrel als vloeibaar, is Triferto in staat haar klanten een op maat gesneden concept aan te bieden. Met kennis van bodem, gewas en klimaat ontwikkeld Triferto gangbare meststoffen richting hogere efficiëntie. Het blenden van meststoffen, voorzien van urease- of nitrificatieremmers, coaten met humuszuren zijn hier voorbeelden van. Akkerbouw-concepten die toegepast worden tijdens het zaaien, door rijenbemesting of volvelds met de spuitmachine of kunstmeststrooier. Meststoffen voor de akkerbouw vinden uiteindelijk via een landelijke dealernetwerk het boerenerf.