From soilto life
Nieuws

Meststof voor paardenweiden

Seferto-Horse

Bemesten en bekalken is van essentieel belang om uw paardenweide in goede conditie te houden. Seferto-Horse is een korrelmeststof die de nodige voedingstoffen voor de paardenweide bevat om het gras goed te laten groeien. Deze speciaal-meststof levert ook sporenelementen die worden opgenomen door het paard en een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid.

Seferto Horse - Paardenweide meststof

Graslandbemesting voor gezond ruwvoer

Voor de groei van gras zijn met name stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) essentieel. Zonder deze voedingsstoffen groeit het gras onvoldoende en ontstaat er een open zode. Daarnaast daalt de graskwaliteit (voederwaarde) en de grasopbrengst als de weide te weinig of niet bemest wordt. Seferto-Horse bevat een uitgebalanceerde NPK (10-6-8) verhouding die aansluit bij de behoefte van de paardenweide.

Spoorelementen

Om goed te functioneren heeft een paard sporenelementen en mineralen nodig, zoals selenium of magnesium. Spoorelementen uit het gras zijn beter opneembaar voor paarden dan via krachtvoer. Om deze reden wordt er aan Seferto-Horse bijvoorbeeld Selenium toegevoegd. Een seleniumtekort komt tegenwoordig steeds vaker voor in het ruwvoer, terwijl selenium een belangrijk spoorelement voor een paard is. Een te kort aan selenium kan leiden tot verminderde weerstand, verminderde groei, stijfheid of lusteloosheid. Daarnaast heeft selenium een positief effect op de vruchtbaarheid.

Bemestingsadvies

Bemesten met dierlijke mest
Het voor- en najaar zijn de beste periodes om uw weiland te bemesten met dierlijke mest, omdat een vochtige bodem de voedingsstoffen uit de mest beter opneemt. U kunt maximaal twintig ton dierlijke mest per hectare per gift gebruiken. Dierlijke mest kunt u twee keer per jaar toedienen. Koeienmest is het meest geschikt voor een paardenweide.

Bemesten met Seferto-Horse
Voor een maximale grasopbrengst moeten naast dierlijke mest meerdere giften Seferto-Horse gestrooid worden. 500 kg/h in het voorjaar en na twee maanden herhalen met 300 kg/ha. Na het bemesten mogen paarden veertien dagen niet in de wei. De meststoffen moeten eerst goed door de bodem opgenomen worden. Zodra de mest is gezakt, kunnen de paarden veilig van het gras genieten.

Bekalken

Het toevoegen van kalk (calciumcarbonaat) aan een weide (bekalken) zorgt voor een goede pH-waarde van de bodem. Hierdoor worden voedingsstoffen in de bodem beter opgenomen door het gras. Het najaar is de beste periode om de weide te bekalken. De juiste hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van de uitslag van een bodemonderzoek. Na het bekalken mogen er tijdelijk geen paarden in de weide komen.

Afbeelding Seferto-Horse

   

Tips van de bemestingspecialist

Ruwvoer is de basis
Smakelijk gras

Seferto-horse

Seferto-horse