From soilto life
Nieuws

Privacybeleid

In dit privacybeleid leest u hoe Triferto omgaat met de persoonsgegevens van klanten en overige betrokkenen bij het gebruik van onze websites, TrifertoWeb en/of andere diensten. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Triferto gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download het volledige privacybeleid hier:

Privacybeleid Triferto  Nederlands