From soilto life
Nieuws

Proefvelden als bron van kennis

In samenwerking met onafhankelijke onderzoekers testen we op verschillende grondsoorten in verschillende klimaten, zodat we weten welke meststoffen onder welke omstandigheden het beste presteren.

Proefresultaten vertalen naar gerichte bemestingsadviezen

Om een passende meststof te kunnen leveren, is onderzoek noodzakelijk. In nauwe samenwerking met de toeleverende industrie, testen onze bemestingsspecialisten de meststoffen op eigen proefvelden overal in het land. Effecten op gewas en milieu worden zo duidelijk. In samenwerking met onafhankelijke onderzoekers testen we op verschillende grondsoorten in verschillende klimaten, zodat we weten welke meststoffen onder welke omstandigheden het beste presteren. Deze kennis delen we met onze klanten en vertalen we in gerichte bemestingsadviezen. We gebruiken onze ervaringen ook om nieuwe en betere meststoffen te ontwikkelen in samenwerking met de producenten van kunstmest. Heeft een meststof zich op de proefvelden, wat betreft strooi-eigenschappen en effect op bodem en plant bewezen, dan mag ze zich in de praktijk gaan waarmaken.