From soilto life
Nieuws

From soil to life

Belangrijker worden op de Europese markt met name de beleving van voedsel, het effect van voedsel op de gezondheid en de manier waarop de productie plaatsvindt in termen van bijvoorbeeld milieueffecten. Dit betekent dat de sector de verbinding met de markt en omgeving moet versterken. Het gaat niet alleen om een hoogwaardig product maar ook om een hoogwaardige productiewijze. Triferto speelt hierop in met innovatie en productontwikkeling waarbij de efficiëntie van meststoffen in het brandpunt van de belangstelling staan. 

Verbinden van de voedselketen

Door steeds lagere gebruiksnormen binnen het huidige mestbeleid wordt er minder stikstof en fosfaat bemest. Echter, de behoefte van het gewas is niet veranderd. Dit vraagt om goede bemestingstechniek die ervoor zorgt dat de stikstof en fosfaat optimaal wordt benut. Enerzijds zal dit de afzet van meststoffen in Noord-West Europa verkleinen. Anderzijds is hier een serieus bemestingsvraagstuk op te lossen. Met andere woorden, de efficiëntie van meststoffen moet omhoog. Dit realiseren we door te investeren in productontwikkeling en onderzoek en deze kennis te delen met ketenschakels, zoals de aardappelverwerkende-, zuivel- en mengvoederindustrie. Maar ook teeltadviseurs en agronomisten. Dit is de wijze waarop wij verantwoording nemen voor een duurzame voedselproductie. Of te wel, From soil to life…. die deze ketengedachte verwoord.