From soilto life
Nieuws

PIADIN nitrificatieremmer

Met PIADIN benut u stikstof uit drijfmest beter. Er spoelt minder stikstof uit, waardoor het gewas er meer van opneemt. Met dezelfde hoeveelheid drijfmest blijft er dus meer stikstof beschikbaar voor het gewas. Dat ziet u terug in een hogere gewasopbrengst.

Waarom PIADIN toevoegen aan drijfmest

Dierlijke mest bevat stikstof in organische vorm en als ammonium. Een groot deel van de dierlijke mest in Nederland wordt toegediend na opslag in een mestkelder of elders, een kleiner deel wordt tijdens beweiding uitgescheiden. Toediening van dierlijke mest is gereguleerd en aan wettelijke bepalingen onderworpen en vindt plaats tussen 15 februari en 1 september en voornamelijk gedurende het groeiseizoen. De piek van toediening is in het voorjaar. In vergelijking met kunstmest komt relatief zeer vroege toediening voor, direct vanaf 15 februari met hoger risico op uitspoeling en denitrificatie in het natte voorjaar. Het toepassen van nitrificatieremmers is een maatregel om stikstofverlies door uitspoeling en denitrificatie bij de bemesting van grasland en bouwland te reduceren.

De werking van nitrificatieremmer PIADIN

In de bodem wordt ammoniumstikstof uit drijfmest omgezet in nitraatstikstof. Deze stikstofvorm heeft als nadeel dat het onder invloed van neerslag snel uitspoelt naar het grondwater en verloren gaat voor het gewas. PIADIN inactiveert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor dit proces (nitrificatie). De nitrificatieremmer in PIADIN zorgt ervoor dat ammoniumstikstof geleidelijk wordt omgezet in nitraatstikstof. Met PIADIN blijft de kostbare stikstof uit drijfmest langer in de bodem aanwezig en komt beschikbaar als nitraatstikstof op het moment dat het gewas de stikstof nodig heeft. Hierdoor kan het gewas de beschikbare stikstof optimaal omzetten in hogere opbrengsten. Lees er meer over in onze brochure.

Dosering PIADIN (in liter/ha)
GewasFebruariMaartApril
Maïs, Suikerbieten, Aardappel765
Grasland544
Rogge, Gerst654
Tarwe765

 

 

 

 

De PIADIN doseerunit voor op de bemester

Steeds meer loonwerkers beschikken over een bemester die is uitgerust met een PIADIN doseerunit. Vanuit de cabine van de bemester kan de chauffeur gecontroleerd PIADIN toevoegen aan de drijfmest tijdens het vullen van de meststank. Alvorens loonwerkers overgaan tot aanschaf kunnen we de doseerunit demonstreren. Pompen Techniek Nederland (PTN) heeft hiervoor een show-model. Hiermee leggen ze bij u aan de keukentafel uit hoe de doseerunit technisch werkt, wordt bediend en wordt gemonteerd op de bemester. PTN is ook uw partner voor het installeren van de doseerunit en biedt service en onderhoud. Vraag hier een demonstratie aan.