From soilto life
Nieuws

Kristalon

De Kristalon meststoffen zijn met name geschikt voor de toepassing via fertigatie. Deze producten kunnen toegepast worden in alle sectoren, zowel in de groente- als in de bloementeelt. Maar ook zijn er samenstellingen voor in de fruitteelt en de teelt van boomkwekerijgewassen.

Kristalon NPK meststoffen met spoorelementen

Kristalon staat voor een groep NPK-meststoffen met spoorelementen. De samenstellingen zijn afgestemd op de behoefte van verschillende gewassen in verschillende groeistadia. De producten bevatten niet alleen N, P en K, maar ook de voor het gewas zeer belangrijke elementen S en Mg. Bovendien bevatten alle samenstellingen een volledig pakket spoorelementen, waar mogelijk in chelaatvorm. Dit garandeert de optimale beschikbaarheid van deze elementen.

Productkenmerken van Kristalon

  • 100% wateroplosbaar, geen residu dankzij de hoge zuiverheid
  • Stofvrij, stuift niet
  • Hoog aandeel nitraat, geen Ureum-N (uitgezonderd Kristalon Speciaal)
  • Hoogwaardige grondstoffen, gechelateerde spoorelementen
  • Tijdens de teelt te gebruiken
  • Iedere fomulering is makkelijk herkenbaar door specifieke kleur van de oplossing
  • Voor elk gewas en/of groeistadium is een Kristalon samenstelling beschikbaar

De juiste Kristalon voor iedere toepassing 

  • Opkweek (Kristalon Geel en Speciaal) - Hoog P voor een vlotte start en een goede wortelontwikkeling
  • Vegetatieve groeifase (Kristalon Blauwmerk en Azur), N, P, K, Mg en Fe voor een goede groei en een gezond blad
  • Generatieve groeifase (Kristalon Witmerk en Rood). P en K voor bloem- en vruchtvorming.