From soil to life
Nieuws

KAS Natrium 21%N+7%Na2O Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 21 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel : N Meststof (+Mg+Na) 21 (+4+7) : 21% Stikstof totaal (N), 11% Ammoniumstikstof (NH4), 10% Nitraatstikstof (NO3), 4% Magnesiumoxide (MgO) totaal, 7% Natriumoxide (NaO) oplosbaar in water,- Ammoniumnitraat-N: 21% (PGS-7: Groep 1.2)