From soil to life
Nieuws

KAS Zwavel 24N+ 12SO3 Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 24 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel: N Meststof (+Ca+S) 24 (8,5+12) : 24% Stikstof totaal (N), 13,5% Ammoniumstikstof (NH4), 10,5% Nitraatstikstof (NO3), 8,5% Calciumoxide (CaO), 12% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 24% (PGS-7: Groep 1.2)