From soil to life
Nieuws

KAS Zwavel + Se Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 24 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blend-meststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel : N Meststof (+S) 24 (+12) + Selenium: 24% Stikstof totaal (N), 13,4% Ammoniumstikstof (NH4), 10,6% Nitraatstikstof (NO3), 12% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, 10ppm Selenium (Se) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 24% (PGS-7: Groep 1.2)