From soil to life
Nieuws

Winkal Triferto Meststoffen

Kalk en Gips meststoffen

 

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Kalkmeststof Koolzure magnesiakalk : 2% MgO magnesiumoxide oplosbaar in mineraal zuur, 50 Zuurbindende waarde ( ZBW) (Neutraliserende waarde)