From soil to life
Nieuws

Maaskal 15%MgO Triferto Meststoffen

Kalk en Gips meststoffen

 

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Kalkmeststof Koolzure magnesiakalk : 15 % MgO magnesiumoxide oplosbaar in mineraal zuur, 54 Zuurbindende waarde (ZBW) (Neutraliserende waarde)