From soil to life
Nieuws

Maaskal 4%MgO Triferto Meststoffen

Kalk en Gips meststoffen

 

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Kalkmeststof Koolzure magnesiakalk : 4 % MgO magnesiumoxide oplosbaar in mineraal zuur, 50 Zuurbindende waarde (ZBW) (Neutraliserende waarde)