From soil to life
Nieuws

Kalk 50-4 Triferto Meststoffen

Kalk en Gips meststoffen

 

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Kalkmeststof Koolzure magnesiakalk : 4% MgO magnesiumoxide oplosbaar in mineraal zuur, 50 Zuurbindende waarde (ZBW) (Neutraliserende waarde)