From soil to life
Nieuws

NK 14-0-24 Chloorarm Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 14 % K: 24 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: NK Meststof (+Mg+S) 14+24 (+2+25) : 14% Stikstof totaal (N), 7,3% Ammoniumstikstof (NH4), 6,7% Nitraatstikstof (NO3), 24% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 24% Kaliumoxide (K2O) chloorarm, 2% Magnesiumoxide (MgO) totaal, 25% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water,- Ammoniumnitraat-N: 14% (PGS-7: Groep 1.2)