From soil to life
Nieuws

NK 9-0-36 Chloorarm Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 9 % K: 36 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: NK Meststof (+S) 9+36 (+35) : 9% Stikstof totaal (N), 4,5% Ammoniumstikstof (NH4), 4,5% Nitraatstikstof (NO3), 36% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 36% Kaliumoxide (K2O) chloorarm, 35% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, 0,5% Chloor (Cl) - Ammoniumnitraat-N: 9% (PGS-7: Groep 1.2)