From soil to life
Nieuws

PK 0-15-30 Chloorhoudend Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

P: 15 % K: 30 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: PK Meststof (+Ca+S) +15+30 (15+10,5) : 15% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 15% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat,14% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water, 30% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 15% Calciumoxide (CaO), 10,5% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water,