From soil to life
Nieuws

NPK 12-12-17 + 2 Chloorhoudend Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 12 % P: 12 % K: 17 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: NPK Meststof (+Mg) 12+12+17 (+2) : 12% Stikstof totaal (N), 9,5% Ammoniumstikstof (NH4), 2,5% Nitraatstikstof (NO3), 12% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 12% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, 10,8% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water 17% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 2% Magnesiumoxide (MgO) totaal, - Ammoniumnitraat-N: 12% (PGS-7: Groep 1.2)