From soil to life
Nieuws

NPK 12-12-17 + 2 Garten BL Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 12 % P: 12 % K: 17 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: NPK Meststof (+Mg+S) 12+12+17 (+2+16) + Borium + Zink: 12% Stikstof totaal (N), 7,2% Ammoniumstikstof (NH4), 4,8% Nitraatstikstof (NO3), 12% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 12% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, 7,8% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water, 17% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 2% Magnesiumoxide (MgO) totaal, 1,2% Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water, 16% Zwaveltrioxide (SO3) , 0,02% Boor (B) , 0,01% Zink (Zn) , - Ammoniumnitraat-N : 12% (PGS-7:Groep 1.2)