From soil to life
Nieuws

NPK 12-10-18 Chloorarm Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 12 % P: 10 % K: 18 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: NPK Meststof (+S) 12+10+18 (+25) : 12% Stikstof totaal (N), 7,8% Ammoniumstikstof (NH4), 4,2% Nitraatstikstof (NO3), 10% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 10% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, 8,7% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water, 18% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 18% Kaliumoxide (K2O) chloorarm, 25% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 12% (PGS-7: Groep 1.2)