From soil to life
Nieuws

NPK 15-15-15 Chloorhoudend Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 15 % P: 15 % K: 15 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: NPK Meststof 15+15+15: 15% Stikstof totaal (N), 6,3% Ammoniumstikstof (NH4), 8,7% Nitraatstikstof (NO3), 15% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 15% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat,13,5% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water, 15% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 15% (PGS-7: Groep 1.2)