From soil to life
Nieuws

Maismest NP 20-20 + 0,2B Triferto Meststoffen

Mais meststoffen

N: 20 % P: 20 %  

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel: NP Meststof (+Mg+S) 20+20 (+3+15) + Borium + Zink: 20% Stikstof totaal (N), 10% Ammoniumstikstof (NH4), 10% Ureum stikstof (NH2), 20% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 20% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, 17% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water,3% Magnesiumoxide (MgO) totaal, 15% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, 0,2% Boor (B) oplosbaar in water, 0,1% Zink (Zn) oplosbaar in water, - PGS-7: Groep 1.1