From soil to life
Nieuws

NP 11,5-5,5-0 + 2,2%B (Boron) Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 11 % P: 5 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: NP Meststof (+S) 11,5+5,5 (+38) + Borium: 11,5% Stikstof totaal (N), 11,5% Ammoniumstikstof (NH4), 5,5% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 5% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water, 5,5% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, 38% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, 2,2% Boor (B) oplosbaar in water, - PGS-7: Groep 1.1