From soil to life
Nieuws

NP 18-46-0 (DAP) Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 18 % P: 46 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG MESTSTOF: NP Meststof 18+46: 18% Stikstof totaal (N), 18% Ammoniumstikstof (NH4), 46% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 46% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat, 43% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water- PGS-7: Groep 1.1