From soil to life
Nieuws

Ammoniumpolyfosfaat (APP) Triferto Meststoffen

Vloeibare meststoffen

N: 10 % P: 34 %  

Triferto biedt een volledig assortiment vloeibare meststoffen. Vanuit twee grote centraal gelegen opslaglocaties, kunnen de vloeibare meststoffen nauwkeurig worden gemengd tot de gewenste formule voor de veldspuit of spaakwielinjecteur.

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Ammonium Polyfosfaat oplossing 10+34 : 10% Ammoniumstikstof (NH4), 34 % fosforzuuranhydride wateroplosbaar (P2O5) - PGS-7: niet geklassificeerd