From soil to life
Nieuws

Superfosfaat 18% Triferto Meststoffen

Fosfaat meststoffen

P: 18 %  

Het element fosfor heeft de plant nodig als bouwstof voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen. Daarnaast speelt het een rol bij verschillende fysiologische processen in de plant, zoals assimilatie en de ademhaling. Daarom heeft fosforgebrek een bijzonder nadelige invloed op de opbrengst van gewassen. De hoogte van de fosfaatbemesting hangt af van de fosfaattoestand van de bodem en de gewasbehoefte. Een goed bemestingsadvies bestaat daarom uit een gewasgericht advies en een bodemgericht advies voor de na te streven fosfaattoestand en eventuele reparatie daarvan.

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Superfosfaat : 18% P2O5 fosforzuuranhydride oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat (P2O5), 16,2 % fosforzuuranhydride wateroplosbaar (P2O5) 27,5% zwaveltrioxide wateroplosbaar (SO3), 29% calciumoxide (CaO)