From soil to life
Nieuws

Ureum Korrel Triferto Meststoffen

Stikstof meststoffen

N: 46 %  

Planten ontvangen uit organische stof en bodem mineralen een natuurlijke aanvoer van stikstof. Maar dit is meestal niet voldoende om in de behoefte van gewassen te voorzien. Wanneer stikstof onvoldoende in de bodem aanwezig is, vormt dit de limiterende factor voor optimale plantgroei. Dit kan aangevuld worden met minerale meststoffen gedurende de groeiperioden. Triferto heeft een compleet assortiment stikstofmeststoffen.

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Ureum 46 : 46 % Stikstof totaal (N), 46% Ureumstikstof (NH2), Biureet < 1% - PGS-7: Groep 1.1