From soil to life
Nieuws

FertiFlow Urean 30%N Triferto Meststoffen

Vloeibare meststoffen

N: 30 %  

Triferto biedt een volledig assortiment vloeibare meststoffen. Vanuit twee grote centraal gelegen opslaglocaties, kunnen de vloeibare meststoffen nauwkeurig worden gemengd tot de gewenste formule voor de veldspuit of spaakwielinjecteur.

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Ammoniumnitraat Ureum oplossing : 30 % Stikstof totaal (N), 15% Ureumstikstof, 7% Nitraatstikstof (NO3), 8% Ammoniumstikstof (NH4) < 0,5% Biureet - Ammoniumnitraat 15%: PGS-7: niet geklassificeerd