From soil to life
Nieuws

Blend NPK 7-14-28 CA Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 7 % P: 14 % K: 28 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Mengsel: NPK Meststof 7-14-28 (chl.arm) : 7 % Stikstof totaal (N), 2,1 % nitraatstikstof (NO3), 4,9 % ammoniumstikstof (NH4), 14 % Fosforzuuranhydride oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat (P2O5), 13 % Fosforzuuranhydride wateroplosbaar (P2O5), 28 % Kaliumoxide Chloorarm wateroplosbaar (K2O), 27 % Zwaveltrioxide wateroplosbaar (SO3) - Ammoniumnitraat-N: 7% (PGS-7: Groep 1.2)