From soil to life
Nieuws

Maismest NP 24-0-0 + 0,3B + Zwavel Triferto Meststoffen

Mais meststoffen

N: 24 %  

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel: N Meststof (+S) 24 (+10) + Borium: 24% Stikstof totaal (N), 13% Ammoniumstikstof (NH4), 11% Nitraatstikstof (NO3), 10% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, 0,3% Boor (B) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 24% (PGS-7: Groep 1.2)