From soil to life
Nieuws

Novagran NP 23-23-2 Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 23 % P: 23 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel: NP Meststof 23+230: 23% Stikstof totaal (N), 16% Ammoniumstikstof (NH4), 7% Nitraatstikstof (NO3), 23% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 23% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat , 20,5% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 23% (PGS-7: Groep 1.2)