From soil to life
Nieuws

Novagran NP 24-14-1 Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 24 % P: 14 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel: NP Meststof 24+14: 24% Stikstof totaal (N), 19% Ammoniumstikstof (NH4), 5% Nitraatstikstof (NO3), 14% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 14% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat,12,5% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 24% (PGS-7: Groep 1.2)