From soil to life
Nieuws

Novagran NP 26-7-1 Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 26 % P: 7 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel: NP Meststof 26+70: 26% Stikstof totaal (N), 14,5% Ammoniumstikstof (NH4), 11,5% Nitraatstikstof (NO3), 7% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 7% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat, 6,2% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water - Ammoniumnitraat-N: 26% (PGS-7: Groep 1.2)