From soil to life
Nieuws

Novagran NK 18-0-18CA Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 18 % K: 18 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel: NK Meststof (+Mg+S) 18+18 (+3+18) : 18% Stikstof totaal (N), 9% Ammoniumstikstof (NH4), 9% Nitraatstikstof (NO3), 18% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 18% Kaliumoxide (K2O) chloorarm, 3% Magnesiumoxide (MgO) totaal, 18% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, ) - Ammoniumnitraat-N: 18% (PGS-7: Groep 1.2)