From soil to life
Nieuws

KAS Kalium Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 18 % K: 26 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel : NK Meststof (+Mg) 18+26 (+1) : 18% Stikstof totaal (N), 9% Ammoniumstikstof (NH4), 9% Nitraatstikstof (NO3), 26% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 1% Magnesiumoxide (MgO) totaal, - Ammoniumnitraat-N: 18% (PGS-7: Groep 1.2)