From soil to life
Nieuws

KAS Zwavel Natrium + Se Triferto Meststoffen

Novagran Blends

N: 23 %  

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel : N Meststof (+Mg+Na+S) 23 (+4+5+1) + Selenium: 23% Stikstof totaal (N), 11,9% Ammoniumstikstof (NH4), 11,1% Nitraatstikstof (NO3), 4% Magnesiumoxide (MgO) totaal, 5% Natriumoxide (NaO) oplosbaar in water, 1% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, 10ppm Selenium (Se) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 23% (PGS-7: Groep 1.2)