Bodemtemperatuur versus temperatuursom

Temperatuursom versus bodemtemperatuur 
Voor veel boeren is de temperatuursom de graadmeter (gemiddelde dag/nachttemperatuur boven 0 graden). Daarbij is de algemene norm om vanaf 180 graden te bemesten. Op dit moment is tempartuursom reeds >175 graden. Voor enkele is dit een aanleiding om te starten met de kunstmestgift. Wat echter bepalender is, is de bodemtemperatuur. Vanaf 6-7 graden bodemtemperatuur is er activiteit en zijn bacteriën/schimmels/enzymen in staat om voedingsstoffen om te zetten en vrij te maken. Om bij de temperaturen van vandaag te bemesten is dan ook niet zinvol.
 
Strooien over de vorst
De goede draagkracht op een bevroren bodem is bij anderen ook een argument om toch een bemesting te overwegen. Qua preventie van structuurschade is dit wellicht een juiste overweging echter de stikstof, in welke vorm dan ook, zal niet opgenomen kunnen worden. Zeker bij de harde/droge oostelijke wind van de afgelopen dagen is vervluchtiging dan wel een risico. Zowel KAS als ook Novurea kennen verliezen van 4-7% indien ze langer onaangeroerd (niet ingeregend) op het land liggen, omdat bijv. het ammonium-aandeel door ammonificatie kan vervluchtigen. Wellicht is het goed om in dergelijke gevallen te wachten met de bemesting tot einde volgende week. Zoals de voorspellingen nu zijn, is pas vanaf volgende weekend neerslag in het vooruitzicht en zal de draagkracht ook eind volgende week nog goed zijn.
 
Novurea-S blijkt uit onderzoek bij uitstek een geschikte meststof om vroeg in het voorjaar toe te dienen. Uit proeven van Triferto in 2017 bleek dat een vroege toediening wel tot 900 kg drogestof per hectare gras meeropbrengst kan geven.

 

‹ Terug naar overzicht