Vloeibare meststoffen

Triferto biedt een volledig assortiment vloeibare meststoffen. Vanuit twee grote centraal gelegen opslaglocaties, kunnen de vloeibare meststoffen nauwkeurig worden gemengd tot de gewenste formule voor de veldspuit of spaakwielinjecteur.

Kiezen voor Vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffenHet gebruikt van vloeibare meststoffen is een afweging tussen arbeid, efficiëntie, precisie, kostprijs en milieu. Een belangrijk voordeel van het verspuiten van meststoffen is dat doseringen nauwkeurig aan het gewas kunnen worden toegediend. Verliezen aan perceelsranden zijn minimaal en overlap op gerende percelen is eenvoudig te voorkomen met moderne spuittechniek. De adviesgift kan hierdoor nauwkeurig aan het gewas worden toegediend. Een tweede argument om te kiezen voor vloeibare meststoffen is dat men zonder beperking ureum-, ammonium- en nitraatstikstof in elke verhouding kan combineren. Dit geeft de mogelijkheid sturing te geven aan de snelheid waarmee bijvoorbeeld stikstof beschikbaar is voor de plant en opgenomen wordt. Nitraat is bijvoorbeeld gemakkelijk opneembaar voor de plant, dit geeft snelle groei. Ureum- en ammoniumstikstof hebben een tragere werking, waardoor deze stikstofvormen over een langere groeiperiode vrijkomen. Met de nevenstaande folder helpen we u een keuze maken uit het vloeibare meststoffen assortiment.

Voor veldspuit of spaakwielbemester

De belangrijkste toepassingen van vloeibaar kunstmest zijn het volvelds verspuiten van urean in granen en aardappelen. Daarnaast biedt Triferto vloeibare stikstof-zwavel meststoffen geschikt voor grasland via spaakwielbemesting. Het voordeel van vloeibare meststoffen is dat ze beter geplaatst en gedoseerd kunnen worden dan de vaste meststoffen.

De meest toegepaste meststof in vloeibare vorm is Urean. Deze stikstofmeststof bestaat uit  50% ammoniumnitraat en 50% ureum. Urean wordt zowel als basisgift als bijbemesting gebruikt en wordt voornamelijk in granen toegepast, maar worden ook veelvuldig in andere gewassen, zoals aardappelen en grasland, gebruikt.

NTS is een vloeibare meststof die stikstof en zwavel combineert en wordt in één werkgang aan het gewas toegediend. De uitgebalanceerde combinatie van stikstof en zwavel in vloeibare vorm zorgt ervoor dat de mineralen gecontroleerd beschikbaar komen. De stikstof uit NTS is over een langere periode ook deels als ammonium voorradig. Dit betekent een rustige startgroei die resulteert in een stevige plant die minder gevoelig is voor legering.

Naast korrelmeststoffen zijn volop vloeibare, fosfaatmeststoffen verkrijgbaar. Een voorbeeld is APP. In de regel is er geen verschil in fosfaatwerking tussen vloeibare en korrelmeststoffen. Veel belangrijker is het effect van plaatsing van meststoffen. De vloeibare meststoffen kan goed met Urean gemengd worden om vervolgens als vloeibare NP meststof te worden toegediend aan het gewas.

Ferti-Flow® is een unieke lijn vloeibare meststoffen met een uitgebalanceerde stikstof-samenstelling. Door de toevoeging van stikstof stabilisatoren (ureaseremmer / nitrificatieremmer) worden stikstofverliezen geminimaliseerd. Ferti-Flow kan via een spaakwielbemester in de zode wordt geïnjecteerd of bovengrond via de veldspuit worden toegediend. Ferti-Flow staat voor maximale stikstofefficiëntie en resulteert in een maximale gewasopbrengst met een goede kwaliteit. Lees er alles over op www.fertiflow.nl

  • Naam
    Omschrijving
    Producten