From soilto life
Nieuws

Innovaties van Triferto in één oogopslag

Innovatie staat centraal in de ambities van Triferto. Daarvoor vergaren en cultiveren we kennis uit ons wereldwijde netwerk en zetten deze lokaal in om de klant een optimale toegevoegde waarde te kunnen bieden. We zetten enkele successen op een rij.

2015: Triferto ontwikkelt HUMICoat

HUMICoat is een unieke humuszuren-coating die aangebracht wordt op gegranuleerde meststoffen tijdens het blenden. Elke korrel is voorzien van humuszuren coating, het eindproduct is vrij van stof en de strooi-eigenschappen zijn vergelijkbaar als die van een straight product. De humuszuren verbeteren de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem.

2014: Lancering Granu-Kal, een slow release kalkkorrel

Triferto introduceert Granu-Kal, een slow release kalkkorrel. Granu-Kal lost langzaam op en brengt de bodem geleidelijk naar het gewenste pH-niveau, met minimale verstoring van het bodemleven. Granu-Kal kenmerkt zich door zeer goede bewaarcondities, een harde korrel en is niet gevoelig voor degradatie door vocht. Dit maakt het product geschikt voor export.

2013: Fulvinezuur uit zuivering van drinkwater

Triferto brengt HUMIC op de markt, een vloeibare fulvinezuur die wordt gewonnen uit de productie van hoogwaardig drinkwater. Een nieuwe bron, een bekroonde productietechnologie en een techniek die zorgt voor 100% hergebruik van de reststroom die ontstaat bij de zuivering van drinkwater.

2012: Menginstallatie voor vloeibare meststoffen 

Triferto breidt haar tankterminal in Kampen voor vloeibare meststoffen uit met een inline blending systeem. Hiermee worden vloeibare meststoffen op recept gemengd en kunnen er additieven worden toegevoegd, zoals humuszuren, spoorelementen of stikstofstabilisatoren.

2010: Ureum met NBPT onder de naam Novurea

Triferto brengt met NBPT behandelde ureum op de markt, onder de merknaam Novurea. Dankzij de toevoeging van NBPT (ureaseremmer) aan ureum worden stikstofverliezen door vervluchtiging sterk gereduceerd. Hiermee wordt de landbouwkundige waarde van ureum verbeterd en de milieubelasting verlaagd.

2009: Opening tankterminal voor vloeibare meststoffen

In 2009 realiseerde Triferto een tankpark met een opslagcapaciteit van 10.000 m³ voor vloeibare meststoffen. Het park is gelegen aan de Zuiderzeehaven in Kampen dat in directe verbinding staat met de internationale waterwegen. De locatie is ingericht om vloeibare meststoffen aan te bieden op de West-Europese markt via een volautomatische (onbemande) terminal.

2008: Ontheffing voor NPK met humuszuren

Triferto Gent ontvangt een ontheffing voor het incorporeren van humuszuren in samengestelde NPK meststoffen van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (Ontheffingsnummer EM 062.EB). Hiermee heeft Triferto een officiële toelating voor de productie van NPK meststoffen met humuszuren.