From soil to life
Nieuws

Bemestingszout grof + Selenium Triferto Meststoffen

Zout

 

Voor een hoge melkproductie van weidend vee is een goede grasopname een eerste vereiste. Dit is te bevorderen door de smakelijkheid van het gras te verhogen met bemestingszout. Deze meststof bestaat uit steenzout en bevat al dan niet extra voedingsstoffen en mineralen die zorgen voor een gezond gewas en veestapel. Deze meststof bevat geen stikstof of fosfaat en heeft dan ook geen gevolgen voor de mestwet.

Samenstelling

EG-MESTSTOF: Bemestingszout Seleniumzout 60ppm Se - Graszout Selenium (Geel): Mengsel: Natriumchloride met selenium, 50% natriumoxide (Na2O) oplosbaar in water, 60 chloor (Cl), 60ppm selenium (Se) oplosbaar in water,