From soil to life
Nieuws

Nitrophoska Perfect NPK 15-5-20 Chloorarm Triferto Meststoffen

NPK, NP en PK meststoffen

N: 15 % P: 5 % K: 20 %  

NPK-, NP en PK meststoffen worden ook wel mengmeststoffen of samengestelde meststoffen genoemd. Dit zijn minerale meststoffen die meer dan één voedingselement bevatten, verwerkt in één uniforme korrel.

Samenstelling

EG-MESTSTOF: NPK Meststof 15-5-20 CA(+2+20+B+Zn: 15% stikstof totaal (N), 7% Nitraatstikstof (NO3), 8% Ammoniumstikstof(NH4), 5% Fosforzuuranhydride oplosbaar in water en neutraal ammonium- citraat (P2O5), 3,5%Fosforzuuranhydride oplosbaar in water (P2O5), 20% Kaliumoxide oplosbaar in water (K2O), 2% Magnesiumoxide totaal (MgO), 1,6% Magnesiumoxide oplosbaar in water (MgO), 20% Zwaveltrioxide totaal (SO3), 16% Zwaveltrioxide oplosbaar in water (SO3), 0,02% Boor (B), 0,01% Zink (Zn)- Ammoniumnitraat-N: 15% (PGS-7: Groep 1.2)