From soil to life
Nieuws

FertiFlow Spray Green Triferto Meststoffen

Vloeibare meststoffen

N: 26 %  

Triferto biedt een volledig assortiment vloeibare meststoffen. Vanuit twee grote centraal gelegen opslaglocaties, kunnen de vloeibare meststoffen nauwkeurig worden gemengd tot de gewenste formule voor de veldspuit of spaakwielinjecteur.

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel : N Meststof 26 : 26% Stikstof totaal (N), 6,5 % Ammoniumstikstof (NH4), 6,5 % Nitraatstikstof (NO3), 13 % Ureum stikstof (NH2) , met Ureaseremmer N-(n-butyl) thiophosfosfor triamide nr. 435-740-7(NBPT), Ammoniumnitraat-N 13%: PGS-7: niet geklassificeerd