From soil to life
Nieuws

Maismest NP 24-5-0 + 0,3B Laag fosfaat Triferto Meststoffen

Mais meststoffen

N: 24 % P: 5 %  

Samenstelling

EG MESTSTOF: Mengsel: NP Meststof (+S) 24+5 (+10) + Borium: 24% Stikstof totaal (N), 14,2% Ammoniumstikstof (NH4), 9,8% Nitraatstikstof (NO3), 5% Fosforzuuranhydride (P2O5) totaal, 5% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat, 4,5% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water,10% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, 0,3% Boor (B) oplosbaar in water, - Ammoniumnitraat-N: 24% (PGS-7: Groep 1.2)