From soil to life
Nouvelles

Maismest NP 24-0-0 + 0,3B + HUMICoat Triferto Les Engrais

Engrais de maïs

N: 24 %  

Composition

EG MESTSTOF: Mengsel: N Meststof (+S) 24 (+10) + Borium: 24% Stikstof totaal (N), 13,2% Ammoniumstikstof (NH4), 10,8% Nitraatstikstof (NO3), 10% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water, 0,3% Boor (B) oplosbaar in water, 1,5% humuszuren, - Ammoniumnitraat-N: 24% (PGS-7: Groep 1.2) LET OP: Meststofkorrel is gevoelig voor zonlicht. In de schaduw en droog overdekt opslaan!