Tropicote - Nitrabor

Tropicote is een strooibare kalksalpeter of calciumnitraat. Nitrabor bevat, aanvullend op Tropicote, ook het element borium. De producten zijn extra goed strooibaar doordat de korrel een harde coating heeft. De stikstof is voornamelijk in de nitraatvorm aanwezig. Daarnaast zijn de producten uniek omdat het volledig oplosbaar calcium bevat.  Calcium en stikstof zijn beide essentiële elementen voor de plantengroei.

Productkenmerken van Kalksalpeter

  • De harde korrel zorgt voor gelijkmatig strooibeeld
  • In de grond lossen de korrels snel op. De voeding is direct beschikbaar. Dit zorgt voor een optimale groei.
  • Bij overbemesting is het risico op gewasverbranding cruciaal. Vele meststoffen kunnen bij toepassing via overbemesting voor gewasbeschadiging zorgen met kwaliteitsverlies tot gevolg. Doordat het stikstofaandeel voornamelijk uit nitraatstikstof bestaat, is met Tropicote het risico op gewasverbranding minimaal

Toepassing Tropicote en Nitrabor

  • Als bijbemesting. De direct beschikbare nitraat stimuleert groei en productiviteit van het gewas.
  • In periodes van actieve groei. Calcium zorgt voor een betere kwaliteit, langere houdbaarheid en minder stress van het gewas. Nitraatstikstof helpt kationen zoals Ca2+ op te nemen.
  • Naam
    Omschrijving
    Producten