PIADIN nitrificatieremmers

Met PIADIN benut u stikstof uit drijfmest beter. Er spoelt minder stikstof uit, waardoor het gewas er meer van opneemt. Met dezelfde hoeveelheid drijfmest blijft er dus meer stikstof beschikbaar voor het gewas. Dat ziet u terug in een hogere gewasopbrengst.

De werking van nitrificatieremmer PIADIN

In de bodem wordt ammoniumstikstof uit drijfmest omgezet in nitraatstikstof. Deze stikstofvorm heeft als nadeel dat het onder invloed van neerslag snel uitspoelt naar het grondwater en verloren gaat voor het gewas. PIADIN inactiveert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor dit proces (nitrificatie). De nitrificatieremmer in PIADIN zorgt ervoor dat ammoniumstikstof geleidelijk wordt omgezet in nitraatstikstof. Met PIADIN blijft de kostbare stikstof uit drijfmest langer in de bodem aanwezig en komt beschikbaar als nitraatstikstof op het moment dat het gewas de stikstof nodig heeft. Hierdoor kan het gewas de beschikbare stikstof optimaal omzetten in hogere opbrengsten. Lees er meer over in onze brochure.

Piadin, nitrificatieremmer, de werking

  • Naam
    Omschrijving
    Producten