Novagran® - Quality blends

Bemesten is maatwerk, zeker nu. Op uw grasland of akkerbouwgewas wilt u voedingstoffen en spoorelementen in de juiste hoeveelheid toedienen. Betekent dit dat u voor elk element met de kunstmeststrooier rond moet? Niet als u Novagran strooit. Met deze unieke lijn blendmeststoffen van Triferto strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. Elke gewenste samenstelling

Elke gewenste NPK samenstelling

U kunt Novagran in elke gewenste samenstelling bestellen. Dit betekent niet alleen variaties in de verhouding stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium. Ook de spoorelementen koper, kobalt en selenium kunnen worden toegevoegd. Zo strooit u deze essentiële elementen, waarvan slechts kleine hoeveelheden nodig zijn, in één werkgang mee. Dit voorkomt overbodige rijsporen, tijd en geld. 

De blendberekening

Het Triferto Blendprogramma is een geavanceerd softwarepakket voor het berekenen van Novagran-blends en receptuurbeheer dat speciaal voor Triferto is ontwikkeld. Per blendopdracht worden specificaties van de te produceren blend opgesteld. Op basis van de nutriëntenbehoefte van het gewas, de samenstelling van dierlijke mest en de bodemgegevens wordt de optimale blendsamenstelling berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de klant. Alle recepturen worden door Triferto per klant bewaard.

Perfect strooibeeld door uniforme korrel

Met Novagan-blends legt u alle voedingsstoffen daar waar u ze hebben wilt. Ondanks vele verschillende componenten laten de Novagran-meststoffen zich perfect strooien. Novagran is namelijk opgebouwd uit uniforme korrels, met eenzelfde soortelijk gewicht. In tegenstelling tot blendsamenstellingen van enkelvoudige meststoffen, zoals Kalkammonsalpeter (KAS) met Kali 60, hebben de grondstoffen in Novagran een vergelijkbare korreldiameter en soortelijk gewicht. Novagran gedraagt zich hierdoor als een homogeen product.

Toevoegen van spoorelementen

Gewassen hebben naast de hoofdelementen ook een aantal spoorelementen (in de regelgeving micronutriënten genoemd) nodig voor ongestoorde groei. Vaak zijn die elementen wel voldoende in de bodem aanwezig, soms kan een tekort optreden. Het is mogelijk spoorelementen aan Novagran toe te voegen. Deze spoorelementen worden er tijdens het blenden niet opgespoten, maar worden tijdens de productie van de blendbouwstenen verwerkt in de korrel. Hierdoor ontstaat een goede verdeling van de spoorelementen.

  • Naam
    Omschrijving
    Producten