Kristalon

De Kristalon meststoffen zijn met name geschikt voor de toepassing via fertigatie. Deze producten kunnen toegepast worden in alle sectoren, zowel in de groente- als in de bloementeelt. Maar ook zijn er samenstellingen voor in de fruitteelt en de teelt van boomkwekerijgewassen.

Kristalon NPK meststoffen met spoorelementen

Kristalon staat voor een groep NPK-meststoffen met spoorelementen. De samenstellingen zijn afgestemd op de behoefte van verschillende gewassen in verschillende groeistadia. De producten bevatten niet alleen N, P en K, maar ook de voor het gewas zeer belangrijke elementen S en Mg. Bovendien bevatten alle samenstellingen een volledig pakket spoorelementen, waar mogelijk in chelaatvorm. Dit garandeert de optimale beschikbaarheid van deze elementen.

Productkenmerken van Kristalon

 • 100% wateroplosbaar, geen residu dankzij de hoge zuiverheid
 • Stofvrij, stuift niet
 • Hoog aandeel nitraat, geen Ureum-N (uitgezonderd Kristalon Speciaal)
 • Hoogwaardige grondstoffen, gechelateerde spoorelementen
 • Tijdens de teelt te gebruiken
 • Iedere fomulering is makkelijk herkenbaar door specifieke kleur van de oplossing
 • Voor elk gewas en/of groeistadium is een Kristalon samenstelling beschikbaar

De juiste Kristalon voor iedere toepassing 

 • Opkweek (Kristalon Geel en Speciaal) - Hoog P voor een vlotte start en een goede wortelontwikkeling
 • Vegetatieve groeifase (Kristalon Blauwmerk en Azur), N, P, K, Mg en Fe voor een goede groei en een gezond blad
 • Generatieve groeifase (Kristalon Witmerk en Rood). P en K voor bloem- en vruchtvorming.
 • Naam
  Omschrijving
  Producten