Vloeibare kunstmest – FertiFlow®

De mate waarin een vloeibare meststof succesvol is in uw teelt is afhankelijk van de stikstofsamenstelling, de wijze van toedienen en de weersomstandigheden. Denk hierbij aan stikstofverlies door uitspoeling of vervluchtiging, evenals de beschikbaarheid van stikstof voor het gewas. Ferti-Flow® is een unieke lijn vloeibare meststoffen met een uitgebalanceerde stikstof / zwavel samenstelling. Door de toevoeging van nitrificatie- of ureaseremmers worden stikstofverliezen geminimaliseerd. Ferti-Flow is geschikt voor volvelds toediening met de veldspuit, maar ook voor spaakwielbemesters die de meststof in de zode injecteert. Ferti-Flow staat voor maximale stikstofefficiëntie en resulteert in een maximale gewasopbrengst met een goede kwaliteit.

FertiFlow Vloeibare meststoffen

FertiFlow - Vloeibare meststoffen

Stikstof en zwavel in de juiste verhouding

Zwavel speelt in de plant een rol bij de ontwikkeling van eiwitten en aminozuren en het stimuleert daarmee de werking van stikstof in de plant. Een tekort resulteert net als stikstofgebrek in een eiwit- tekort. Een goede zwavelbemesting op grasland is dus van belang. Gras neemt tussen de 75 en 125 kg zwavel per ha per jaar op in de vorm van sulfaat. Zwavel is bovendien het meest efficiënt in combinatie met stikstofbemesting. Met Ferti-Flow dient u stikstof en zwavel in een uitgebalanceerde verhouding toe voor een efficiënte gewasgroei.

Vloeibare meststoffen, voor veldspuit of spaakwielbemester

Triferto biedt een volledig assortiment vloeibare meststoffen. Vanuit twee grote centraal gelegen opslaglocaties, kunnen de vloeibare meststoffen nauwkeurig worden gemengd tot de gewenste formule. De belangrijkste toepassingen van vloeibaar kunstmest zijn het volvelds verspuiten van urean in granen en aardappelen. Ook biedt Triferto vloeibare stikstof-zwavel meststoffen geschikt voor grasland via spaakwielbemesting. Het voordeel van vloeibare meststoffen is dat ze beter geplaatst en gedoseerd kunnen worden dan de vaste meststoffen.

Een full service 24/7 onbemande tank terminal

Onze vloeibare op- en overslaglocaties zijn uitgerust met de modernste technologie en  ingericht de hoogwaardige kwaliteit te handhaven tot het moment van toedienen. De opslaglocaties voor vloeibare meststoffen staan ten diensten van onze leveranciers en onze wederverkopers. Deze opslaglocaties bevinden zich in Kampen en Veendam, centraal gelegen,  en zijn zowel per wegvervoer als per water te bereiken.

Tankterminal Vloeibare meststoffen Kampen Triferto Kunstmest

Levering meststoffen

• Levering met tankauto
• Levering in IBC
• Afvullen IBC op locatie
• Levering in heel Nederland en België
• Samenstelling op maat

Brochure FertiFlow

Brochure FertiFlow Vloeibare meststoffen

  • Naam
    Omschrijving
    Producten